В рамките му бе приета стратегия за развитие на висшето учебно заведение до 2050 година

Албена. На свое изнесено заседание Академичният съвет на Тракийски университет Стара Загора прие с пълно единодушие своя Стратегия за развитие до 2050 година. В рамките на работната програма представителите на учебното заведение разгледаха и обсъдиха заложените дългосрочни цели. Документът поставя акцент върху няколко основни приоритета в образованието и науката, сред които селското стопанство, животновъдството, ветеринарната медицина, продоволствената сигурност и природните ресурси. Специално внимание е отделено на хуманитарната медицина и системата на здравеопазването. Предвидени са също точки в областта на цифровизацията, дигитализацията, иновациите. Сред целите на стратегическия документ попадат изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, трансферът на знание и прилагането на съвременни педагогически подходи.

Старозагорският Тракийски университет развива дългосрочно сътрудничество с ваканционно селище “Албена”, основано на подписано между страните споразумение. Сред основните форми на партньорството са възможностите за мобилност при обучението на студенти, провеждането на специализации, семинари и други форми на следдипломна квалификация. В комплекса са създадени условия за изпълнение на научни и практически изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитания. В активния туристически сезон възпитаници на висшето учебно заведение провеждат своето практическо обучение във ведомствените лаборатории за контрол на качеството на хранителните продукти, на питейната и морска вода.

През годините Албена се утвърди като предпочитана дестинация, концентрираща знания и умения в различни области. Комплексът домакинства научни форуми, ученически и академични състезания, срещи на съсловни организации и учебни заведения. Сред по-големите от тях са Международната олимпиада по ментална аритметика за деца; национални конгреси в областта на кардиологията, общата медицина, офталмологията, ендокринологията и военната медицина; Международният семинар на Института по икономическа политика; Годишният конгрес на Европейската група по детско затлъстяване и др.

Материалът Албена домакинства заседание на Академичния съвет на Тракийски университет Стара Загора е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.