Св. св. Константин и Елена. Курортът Св. св. Константин и Елена домакинства днес на второто издание на Национална конференция за здравен туризъм, организирана от Български съюз по балнеология и СПА туризъм с любезното домакинство на курорта и подкрепата на Министерство на туризма.

В конференцията участват признати експерти в областта на здравния туризъм, Министерство на туризма, а специален гост е Лаура Пауел (LauraPowell) журналист и консултант в областта на уелнеси СПА туризма от САЩ, партньор на European TravelCommission и Европейската СПА асоциация по проект, свързан с промотиране на Европа като дестинация за здравен туризъм на пазар САЩ.

В конференцията се включиха представители на образователните институции като Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна и Национална Спортна Академия и участници от неправителствения сектор като Български съюз по балнеология и СПА туризъм – браншово туристическо сдружение, член на Европейската СПА Асоциация и Българска Болнична Асоциация. Те обединяват усилията си за постигане на следните цели, посочени в

Декларация:

Здравният туризъм е част от здравеопазването. Балнеологията е специфична дисциплина, фокусирана върху СПА процедурите, най-стария терапевтичен метод от  времето на създаването на човешката цивилизация. Балнеологията е част от превантивната медицина. СПА процедурите са доказан ефективен метод за лечение на множество заболявания. Нещо повече – положителните резултати след СПА процедури е с дълготраен ефект. Превенцията, чрез средствата на минералния ресурс на България(минерални води, климат, пелоиди) има основна роля за засилване на имунната система, което бе очевидно и по време на световната пандемия от Ковид 19.Превенцията, чрез балнеология трябва да бъде включена в стратегията и политиките на Министерство на здравеопазването.

България трябва да започне да се позиционира като дестинация за качествен медицински туризъм (част от здравния туризъм), защото страната ниразполага с чудесна болнична инфраструктура, лекари на световно ниво, технологии, адекватни на изискванията на днешния пациент, добро законодателство в голяма част от медицинските направления в полза на пациента.

България не е позната като дестинация за медицински туризъм и това трябва да се промени. Работната група към Министерство на туризма, в които влизат и представители на академичните среди, болнични асоциации и представители на дентални клиники, се е обединила върху план за действие как това да се случи, като този план следва да бъде надграден и одобрен от страна на Министерство на здравеопазването, за да се стартира кампания по промотиране на медицинския туризъм в чужбина.

Необходимо е да бъдат определени онези направления в медицината, заради които пациенти от други страни биха дошли в България, за да:

спестят разходи
спестят лист на чакащи
направят медицинско лечение, което в техните страни не е одобрено.

Предстои следваща среща в Министерство на здравеопазването, за да се стартира работата по реализиране на плана.

Материалът В курорта Св. св. Константин и Елена приеха декларация за развитието на здравния туризъм в България е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.