Велико Търново. По традиция, месец декември събра на едно място представители на академичните среди и бизнеса в туризма. Това се случи в рамките на кръгла маса „Иновативни подходи за развитие на туристическите дестинации“, организирана от катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Целта на кръглата маса е търсене на работещи модели и практики за развитие и популяризиране на туристическите дестинации. Форумът беше открит от доц. д-р Анатолий Асенов, ръководител катедра „Туризъм“, който приветства участниците и постави началото на споделяне и обсъждане на идеи. В резултат от кръглата маса ще бъде издаден електронен сборник с доклади за популяризиране темите от събитието, който ще се разпространява безплатно.

Кръглата маса се проведе в хибриден формат с 35 участници. Засегнати бяха теми свързани с храненето, алтернативните видове туризъм, фестивалите и събитията, дигитализацията, промотиране и брандиране на туристическата дестинация. Представени бяха конкретни примери и идеи от туристическия сектор, които са добри практики, а част от тях имат потенциала да бъдат мултиплицирани в други райони на страната.

На официална церемония в София ще бъдат връчени осмите Годишни награди в туризма

Като представители от бизнеса се включиха: Цена Кенариева (Център за здравословен живот „Vita Rama“), Десислава Коева (Туристическа фирма „Шугър Импекс Трейдинг“ ЕООД), Ралица Иванова (Дигитална платформа за събития „Event Plus“), Николай Коновски (Хотел „Ата“, Вършец) и Александра Аграфиоти (Туроператорска агенция „Василиадис травел“, Гърция).

Участие взеха и ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Иван Мичурин“, гр. Долни Чифлик заедно със своя учител г-жа Кремена Цонева, която се обучава в магистърска програма по туризъм във ВТУ. Те разказаха за своето участие в проект „Черноморско кулинарно наследство“, който има цел да помага за развитието на териториалната идентичност на общините Долни Чифлик и Бяла.

За да се постигнат по-успешни резултати в туристическите дестинации, участниците се обединиха около мнението, че са нужни насочени интегрирани усилия между всички заинтересовани страни в туризма, а академичната институция е ключова в осигуряването на логистика, професионална експертиза и партньорство в този процес.

Кръглата маса беше закрита от проф. д-р Слави Димитров, зам.-декан на Стопански факултет и преподавател в катедра „Туризъм“. Той изрази задоволство от темите на кръглата маса и оптимизъм за развитието на сектора и възможностите пред кадрите в туризма.

Катедра „Туризъм“ във Великотърновския университет предлага обучения в бакалавърски и магистърски програми. Целта им е обезпечаване на туристическия бизнес с кадри, които получават своята подготовка в академична среда, но по време на следването си работят и взаимодействат активно и с представители от практиката.

Материалът Кръгла маса „Иновативни подходи за развитие на туристическите дестинации“ се проведе във Великотърновския университет е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.