София. Министърът на туризма Зарица Динкова и Ерик Дресин – генерален секретар на Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти /ЕСТАА/ подписаха споразумение за съвместно сътрудничество.

“ECTTA ще сътрудничи при популяризацията на България като дестинация с атрактивни възможности за планински и морски, природни паркове, богата култура и история. Това е изключителна възможност за туристическия бранш у нас и за имиджовото позициониране на дестинацията ни, тъй като мрежата на от туроператори и членове на ECTTA включва над 80 000 агенции”, каза министър Динкова.

Целта на партньорството е да популяризира България като туристическа дестинация и идентифицирането й като „Предпочитана дестинация на ECTAA“ за 2024 г.

Ето какво сподели министър Динкова: 


https://bgtourism.bg/wp-content/uploads/2024/01/New-Recording.m4a

В контракта е заложено, че предстои да бъдат реализирани съвместни идеи, целящи популяризиране на България като туристическа дестинация и идентифицирането й като „Предпочитана дестинация на ECTAA“ за периода на календарната 2024 г.
Ще бъдат публикувани информационни и промоционни материали, които ще се разпространяват по електронен път, ще се изготвя бюлетин и всякаква друга подходяща информация.

Споразумението включва и провеждане на съвместни онлайн събития в периода март – декември 2024 г.; взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики; консултации на експертно и ръководно ниво; предприемане на съвместни инициативи във връзка с публикуване на информационни материали, включващо показване на банери на сайта на ECTAA, както и публикации в социални медии.

Ще бъдат предприети на съвместни действия във връзка с поставяне на лого по избор на дестинация върху всички писмени и електронни комуникационни средства.

Материалът Министерството на туризма и Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти ще работят за популяризирането на България е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.