София. Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. за обезпечаване на разплащането към кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400 и 454 на Министерския съвет от 2023 г. съгласно списък № 19

Плащанията са верифицирани за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г. за 43 одобрени заявления и периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. за 166 одобрени заявления на заинтересованите лица.

С Постановлението е предвидено одобряване на допълнителни разходи в размер на 6 089 483,15 лв., които са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Плащанията към лицата, които са настанили лица, обхванати от временната закрила, въведена в действие с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила продължават регулярно.

Материалът МС: Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МТ за обезпечаване на разплащането към хотелиери, настанили украинци е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.