Варна. Приходите от нощувки в област Варна през септември достигат 42.7 млн. лв., като 34.9 млн. лв. са от чужди граждани, а 7.8 млн. лв. – от български граждани.

Общият брой на нощувките в област Варна през септември е 570.4 хил., или с 26.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 130.4 хил. нощувки, а чуждите – 440.0 хиляди.

През септември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 84.7% от общия брой нощувки на чужди и 48.9% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 10.4% от нощувките на чужди и 25.2% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 4.9 и 25.9%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 25.5% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 144.6 хиляди. От всички пренощували лица 69.0% са чужди граждани, като 84.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.4 нощувки. Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.1% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.8.

Общата заетост на леглата в областта е 33.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване
с 4 и 5 звезди – 41.3%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 5.9 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 8.3 процентни пункта.
Приходите от нощувки в област Варна достигат 42.7 млн. лв., като 34.9 млн. лв. са от чужди
граждани, а 7.8 млн. лв. – от български граждани.

Материалът Над 42 млн. лева са приходите от нощувки в област Варна през септември е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.