Най-много пътувания са осъществени до съседни държави

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2023 г. са 816.5 хил., или с 26.8% повече от септември 2022 година, съобщиха днес от НСИ. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 243.9 хил., Турция – 208.9 хил., Сърбия – 61.0 хил., Румъния – 57.4 хил., Германия – 51.0 хил., Италия – 23.1 хил., Австрия – 19.7 хил., Република Северна Македония – 19.5 хил., Обединено кралство – 19.0 хил., Испания – 12.3 хиляди (фиг.2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 41.7%, и със служебна цел – 15.8%.

През септември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 206.0 хил. (табл. 2 от приложението), или с 8.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година (фиг. 4). Регистрирано e увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 20.6% и други – с 4.5%, докато тези със служебна цел намаляват със 17.0%. Транзитните преминавания през страната са 33.9% (408.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.8% от общия брой чужди граждани и достига 576.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 30.6%, Германия – 17.7%, и Гърция – 14.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 492.9 хил., или 40.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 206.5 хил., или 41.9% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 206.5 хил., Румъния – 176.5 хил., Украйна – 125.4 хил., Германия – 102.2 хил., Гърция – 82.4 хил., Полша – 65.0 хил., Сърбия – 60.1 хил., Обединено Кралство – 48.1 хил., Република Северна Македония – 35.3 хил., Израел – 21.3 хиляди (фиг. 5).

Преобладава делът на посещенията с други цели – 45.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 45.0%, и със служебна цел – 9.3%.

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и страни през септември 2023 година (Брой)

Страни
Общо
Цел на пътуването

почивка и екскурзия
служебна
други

 

Общо

816463
340258
128993
347212

Европейски съюз
483027
222792
91482
168753

Австрия
19662
2034
4294
13334

Белгия
5997
925
885
4187

Германия
50992
15082
11491
24419

Гърция
243912
136239
28566
79107

Дания
1817
260
779
778

Ирландия
2269
851
218
1200

Испания
12252
7113
2748
2391

Италия
23080
13915
2376
6789

Кипър
1180
1042
138

Малта
1329
946
190
193

Нидерландия
6734
1554
518
4662

Полша
6107
3176
1710
1221

Португалия
2140
1223
206
711

Румъния
57382
13739
27163
16480

Словакия
3787
1947
465
1375

Словения
1488
473
673
342

Унгария
9678
3871
2581
3226

Финландия
410
140
93
177

Франция
11784
7376
1901
2507

Хърватия
7024
4097
2496
431

Чехия
12103
6389
1274
4440

Швеция
892
347
106
439

Други страни от ЕС
1008
53
611
344

Други европейски страни
313688
109265
30931
173492

Норвегия
1456
551
364
541

Обединено кралство
18971
8928
2678
7365

Република Северна Македония
19547
7736
4115
7696

Руска федерация
99


99

Сърбия
60991
19545
4436
37010

Турция
208860
71596
17388
119876

Украйна
135

135

Швейцария
3629
909
1815
905

Други страни
3582
1755
724
1103

Израел
2160
1512
432
216

Канада
306

114
192

САЩ
1116
243
178
695

Останал свят
16166
6446
5856
3864

 

Посещения на чужди граждани в България по цел на пътуването и страни през септември 2023 година (Брой)

Страни
Общо
Цел на пътуването

почивка и екскурзия
служебна
други

 

Общо

1206043
542585
112238
551220

Европейски съюз
576554
292780
64193
219581

Австрия
17161
4339
2076
10746

Белгия
11107
4702
987
5418

Германия
102239
43139
11786
47314

Гърция
82389
19727
11604
51058

Дания
3232
1731
869
632

Ирландия
5679
4131
723
825

Испания
7413
5724
1450
239

Италия
12265
5429
1363
5473

Кипър
1236
497
430
309

Малта
471
325
146

Нидерландия
16099
7499
1167
7433

Полша
65034
58751
2217
4066

Португалия
2244
1950
294

Румъния
176530
83336
21804
71390

Словакия
6380
4390
580
1410

Словения
1465
1227
114
124

Унгария
12096
7560
559
3977

Финландия
2139
1933
101
105

Франция
18349
10009
2383
5957

Хърватия
2136
1267
162
707

Чехия
19578
15604
1825
2149

Швеция
3706
2965
741

Други страни от ЕС
7606
6545
812
249

Други европейски страни
492899
183772
39645
269482

Норвегия
2984
2648
215
121

Обединено кралство
48062
39850
566
7646

Република Северна Македония
35258
21141
4190
9927

Руска федерация
11398
7647
612
3139

Сърбия
60148
21695
6176
32277

Турция
206522
33718
20132
152672

Украйна
125410
55816
6522
63072

Швейцария
3117
1257
1232
628

Други страни
36886
31629
870
4387

Израел
21253
20549
109
595

Канада
2639
1983
65
591

САЩ
12267
8620
606
3041

Япония
727
477
90
160

Останал свят
99704
34404
7530
57770

Материалът НСИ: 26.8% ръст на пътуванията на българи в чужбина през септември е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.