София. Обединение „Бъдеще за туризма” изготви и разпространи Харта на потребителя на туристически услуги. Тя има за цел да подобри достъпа и разбирането на потребителите за туристическите услуги и да повиши качеството на обслужването.

Хартата помага на потребителите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване, съобщиха от туристическата организация. Тя е в духа на коректните отношения, взаимното уважение, за качествени, бързи и лесни за достъп услуги. С нея членовете на ОБТ поемат ангажимент да спазват високи стандарти за качество на предоставяните туристически услуги.

Документът, който ще бъде качен на официалните страници на компаниите и ще се изпраща с договорите на клиентите, е отговорът на ОБТ на десетките случаи на злоупотреби с доверието на потребителите през летния сезон. Сигналите, постъпили в ОБТ, са предадени на Икономическа полиция.

„Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по Закона за туризма лице, вписано в Националния регистър на туроператорите и туристическите агенти, както и от лица с право да извършват такава дейност по законодателството на друга държава-членка на ЕС и на държава, подписала Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария”, подчерта юридическият съветник на ОБТ адв. Мария Кръстева.

Хартата е съгласувана с Асоциацията на потребителите в България, с която Сдружението договори съвместни действия и инициативи.

Материалът Обединение „Бъдеще за туризма” изготви и разпространи Харта на потребителя на туристически услуги е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.