Варна. Общият брой на нощувките в област Варна е 1 374 900, или с 2.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, съобщиха днес от Териториално статистическо бюро – Североизток към НСИ. Българските граждани са реализирали 250.8 хил. нощувки, а чуждите – 1 124.1 хиляди.

През август 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 79.7% от общия брой нощувки на чужди и 36.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужди и 25.4% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 5.5 и 38.5%.

Фиг. 1. Структура на реализираните нощувки по категории на местата за настаняване в област Варна през август 2023 година

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 2.0% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 295.1 хиляди. От всички пренощували лица 77.0% са чужди граждани, като 80.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.9 нощувки.

„България Еър“ добавя Лондон, Цюрих и Брюксел към промоционалните си условия с удължен период до края на октомври

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 39.0% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.4.

Фиг. 2. Среден брой нощувки на лице по категории на местата за настаняване в област Варна през август 2023 година

Общата заетост на леглата в областта е 71.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 85.5%.  В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.2 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 3.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 127.2 млн. лв., като 110.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 17.2 млн. лв. – от български граждани.

През август 2023 г. в област Варна са функционирали 392 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.4 хил. стаи и 61.5 хил. легла в тях. В сравнение с август 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 0.5%, а броят на леглата в тях – с 0.7%.

Материалът Област Варна реализира близо 1,4 милиона нощувки през август е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.