София. Във връзка с постъпили към Министерството на туризма запитвания от туроператори и потребители на туристически услуги по отношение отказ на клиенти от реализирането на предплатени екскурзии до съседните на Израел държави Йордания и Египет и по повод обявеното 4-то ниво на риск от Ситуационния център на МВнР, уточнява, че:

ИНДЕКСЪТ НА РИСК се определя от МВнР. Министерството на туризма няма законови правомощия и функционална компетентност заопределяне на този индекс, тъй като той е предмет на цялостна оценка на международната ситуация от страна на МВнР.
Относно искането на туроператорите да получат указания от Министерството на туризма за последващи действия за пътуване до Йордания и Египет, уточняваме, че в конкретната ситуация за тези държави остава валидно изискването за прилагането на клаузите в договора за туристически пакет, подписан между туроператора и клиента.
Министерството на туризма няма законови механизми, по които да се намеси в частно-правни отношения, каквито на практика са договорите между туроператора и ползвателите на туристически пакети.

Конфликтът в Израел отново постави туроператорите в патова ситуация

Материалът Позиция на Министерството на туризма относно запитвания, свързани с отказ от екскурзии до Египет и Йордания е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.