София. „Приносът на сектор Туризъм“ от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2023 г. беше заложен да бъде 6%. Нашата амбиция е този процент да бъде изпълнен. Прогнозата ни за 2024 г. е 8,3%. Всичко е на тригодишна база и затова следващата прогноза за 2025 г. е този ръст да нарасне на 9,1%, а 2026 г. – 9,4%.“, заяви началникът на кабинета на министъра на туризма Марияна Кордова, която представи пред Комисията по туризъм към НС основните акценти от проектобюджета за следващата година. На обсъждането на проектобюджета не присъства представител на Министерството на финансите, а това предизвика недоволство сред народните представители, които са членовете на комисията, както и сред представителите на туристическата индустрия.

Тя посочи, че основната мисия е да се постигне устойчиво развитие на сектор „Туризъм“ и увеличаване на относителния му дял от БВП. Стратегическата цел и визия за развитието в областта на туризма е България за бъде предпочитана целогодишна туристическа дестинация, предлагаща качествен туристически продукт и тази политика да е в подкрепа на създаване на условия за устойчивия икономически растеж на сектора. Постигането на тази цел е чрез повишаване на конкурентоспособността и качеството на туристическия обект и в партньорство с всички заинтересовани страни.

„Предвидените средства за бюджет 2024 г. на Министерството на туризма са координирани с управленската програма на правителството и са насочени към ключови инициативи като позициониране на България като целогодишна туристическа дестинация, чрез разширяване на крилата на активния летен и зимен сезон, популяризиране на специализираните форми на туризъм – здравен, културен, планински и др., представяне на проект за задължителен Гаранционен фонд, изработване на концепция за дигитализация на сектор „Туризъм“ и др.“, добави Кордова.

Тя сподели, че приходната част на проектобюджета за следващата година е общо 9,4 млн. лева това – увеличение от 63% спрямо 2023 г. Този ръст се дължи както на базата на отчетните данни, така на инфлационния индекс от 4,8%. Разходната част на проектобюджета е в размер 28,3 млн. лева, а увеличението е с 0,34% спрямо 2023 г.

Бившият министър на туризма – Христо Проданов от ПГ „БСП за България“, който сега е член на Комисията по туризъм, направи предложение между първо и второ четене на проектобюджета да има допълнително към бюджета на Министерството на туризма 10 милиона лева за реклама и това да бъде подкрепено от всички в пленарна зала.

Кордова уточни, че разходната част на проектобюджета е основно по две програми – 4,2 млн. лева за подобряване на  политиките и регулациите в сектора на стойност – това е с 2,21% повече спрямо 2023 г., и 20,6 млн. лева за развитие на националната туристическа реклама и международното сътрудничество в туризма – увеличение от 0,19% спрямо 2023 г.

Цялото изказване на Марияна Кордова чуйте тук


https://bgtourism.bg/wp-content/uploads/2023/12/Kordova.m4a

Със 7-6 гласа Комисията прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на България за 2024 г., внесен от Министерски съвет на 24 ноември.

Материалът Прогнозата на Министерството на туризма за 2024 г. предвижда приносът на сектора да бъде 8,3 % от БВП на страната е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.