Варна. В Bucharest University of Economic Studies се проведе Международната конференция по туризъм CACTUS, организирана от Academic Association for Research in Tourism and Services, Румъния. Конференцията, която се проведе на 12 и 13 октомври, събра заедно изследователи от академичната общност на Румъния, България, Франция, Италия, Индонезия, Монголия, както и представители на бизнеса и консултанти. Основна тема на събитието беше използването на технологиите в туристическата индустрия.

Като един от водещите презентатори проф. Станислав Иванов (Висше Училище по Мениджмънт, Варна, и Изследователски Институт „Зангадор“) разкри влиянието на изкуствения интелект (в частност ChatGPT) в образованието и изследванията по туризъм. Изказването му предизвика дискусия за бъдещето на университетите и евентуалните действия, които да се предприемат за подобряване на образованието и адаптирането му към новите технологии. С особен интерес се обсъдиха възможностите за използването и интегрирането на изкуствения интелект в обучението на студентите.

„Изкуственият интелект носи рискове, но и много възможности. Вместо да забраняват, университетите трябва да разрешат използването от студентите на ChatGPT и други програми с изкуствен интелект и да променят начина на преподаване и оценяване. Използването на ChatGPT учи студентите на дигитални умения и операционализиране на задачи – ключови практически умения, които ще са им необходими при работа в бизнеса“, сподели проф. Иванов.

Други презентации представиха проучвания относно хедонистичната и функционалната стойност, която роботите внасят в цялостното преживяване на гостите на хотела и факторите, определящи използването на ChatGPT в туристическата индустрия. Представителите на бизнеса бяха категорични, че въпреки внедряването на многобройни технологии в работата им, те ще останат със спомагателна функция и винаги ще се търси човешкия досег с клиентите. В отделна сесия млади изследователи и докторанти имаха възможност да представят резултатите от своите изследвания.

Събитието събра на едно място хора от различни държави, институции, от бизнеса и академичната общност, като даде широка платформа за споделяне на идеи и обсъждане на бъдещето на туризма.

Материалът Проф. Станислав Иванов на конференция в Букурещ: Използването на ChatGPT учи студентите на дигитални умения и операционализиране на задачи е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.