Сливен. Съветът по туризъм към Община Сливен одобри отчета за дейностите, свързани с туризма за 2023 година. На събранието стана ясно, че Общината продължава да популяризира събития и обекти от местно и национално значение, като се включва в национални и международни туристически изложения като „Ваканция и СПА Експо“-София, „Културен туризъм“-Велико Търново, „Вашата ваканция“-Бургас и други. Общинският сайт infotourism.sliven.bg ежедневно се актуализира и допълва с нова информация. Преиздават се и се печатат рекламни материали за Сливен, като част от рекламната визия на града. И тази година беше проведена съвместна програма с всички културни обекти в общината по повод „Нощ на музеите“ 2023 г. Инвестира се също в инфраструктурата, сградите на музеите, туристическите пътеки в природен парк „Сините камъни“, както и достъпа до тях.

Според участниците в срещата дейностите дават резултат, тъй като за тази година се наблюдава ръст на туристите в Сливен, както и увеличаване на приходите от туристически такси.

„Дестинацията Сливен е разпознаваема на картата на туризма. Статистиката показва, че освен български туристи и все повече чужденци ни посещават. Добра оценка от туристите и гражданите на Сливен за нашата работа и туристическите ни обекти идва и от номинациите, получените награди от Министерството на туризма, участието ни в международни и национални туристически борси и фестивали. Надявам се тенденцията да се запази и през следващата година да имаме надграждане в тази посока. Благодаря на всички, които ни подкрепят и на вас, които сте наши партньори в нелеката задача да популяризираме Сливен и региона“, заяви зам. кметът Стоян Марков, който водеше заседанието.

За следващата година е предвидено насърчаване на иновациите в туризма, както и засилване на рекламата в социалните медии. Ще се търси подкрепа от местната общност за създаване на устойчив туристически продукт, като например, включване на спортни, културни, туристически и други организации в дейностите, подпомагащи развитието на туризма. Ще се наблегне и на медийното отразяване. Ще продължи организирането на събития с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма в региона.

Основният приоритет, който си поставиха участниците, е превръщането на Сливен в атрактивна дестинация за още по-голям брой туристи и удължаване на техния престой. Това ще стане със засилена реклама и подобряване качеството на предлаганите услуги.

На срещата присъстваха представители на общината, бизнеса, хотелиери и ресторантьори, директори и уредници на културни обекти и училища в общината, имащи отношение и свързани с туризма, които са членове на Консултативния съвет по туризъм в община Сливен.

Материалът Сливен ще насърчава иновациите в туризма, през 2024 г. планира по-сериозно присъствие в социалните медии е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.