София. Българска асоциация за туризъм (БАТ), Сдружение на заведенията в България и Българска асоциация на заведенията подписаха меморандум за сътрудничество в областта на туризма.

Председателите на трите браншови сдружения – Ивелин Кичуков, Емил Коларов и Ричард Алибегов, проведоха среща, на която обсъдиха актуални проблеми в българския туризъм и набелязаха общи действия за тяхното разрешаване.

Първият проект, по който се обединиха да работят съвместно, е облекчаването
на режима на наемане на служители — граждани на трети държави, т.е. извън
граждани на държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. В тази връзка страните ще обединят своите усилия за извършването на съответно необходимите проучвания и анализи, обсъждания и подготвяне на
проекти за законодателни изменения, които да бъдат предложени за разглеждане в Народното събрание.

Материалът Три браншови организации подписаха меморандум за сътрудничество в областта на туризма е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.