Шабла/София. Кметът на община Шабла – г-н Мариян Жечев, подписа два договора за финансиране на проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“.
Това стана на официална церемония в Гранд Хотел София.

В рамките на срока за кандидатстване бяха подадени 21 проектни предложения чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Община Шабла кандидатства с две проектни предложения. Безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска по процедурата е 60% от общия размер на бюджета на проектите. Останалите 40% от финансирането за изпълнение на всеки проект следва да бъдат осигурени под формата на собствено финансиране от бенефициента и партньорите. Съфинансирането от страна на община Шабла по двата проекта е в размер на 40 000 лв.
Първият проект е с наименование „Популяризиране на Община Шабла на територията на Федерална Република Германия като средство за развитие на входящия туризъм“. Проектът цели да повиши нивата на входящия туризъм на територията на Община Шабла от пазар Германия, разработвайки и прилагайки съвместни маркетингови и рекламни дейности между партньорите. Партньори по проекта са: Община Шабла, немски туроператор Фламинго Турс и летищен оператор Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД. Предвижда се да бъде организиран информационен тур в региона на Община Шабла за журналисти и инфлуенсъри от Германия, публикуване на рекламни публикации в различни немски медийни издания, рекламни кампании в социални мрежи, организиране на срещи с представители на немски туристически бюра, изработка и печат на рекламни материали на немски език, излъчване на рекламни видео клипове на територията на Летище Варна и др. Стойността на проектното предложение е в размер на 242 522,91 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.
Вторият проект е с наименование „Фламенко фестивал Шабла 2024“. Проектът цели да повиши нивата на входящия туризъм на територията на Община Шабла от пазар Испания, разработвайки и прилагайки съвместни маркетингови и рекламни дейности между партньорите. Чрез маркетинговата стратегия и организиране на автентичен фламенко фестивал, проектът цели увеличаване на туристическия поток и подобряване на заетостта в региона. С дългосрочна перспектива, целта е да стимулира и разнообрази икономиката на общината, като интегрира туризма с акцент върху природните и културни богатства. Партньори по проекта са: Община Шабла и испански туроператор Буланд Консултинг С.Л. Предвижда се да бъде реализирана обширна маркетингова кампания в България, Румъния и Испания, насочена към привличане на внимание и интерес към община Шабла, която включва организация на срещи и работилници с местната общност, развитие на уебсайт и социални мрежи, билбордни реклами в България и Румъния, установяване на партньорства и спонсориране, продажба на билети и туристически пакети, поддържане на интерес след събитието и др. Стойността на проектното предложение, с което кандидатствахме, е в размер на 400 000,00 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца.

Материалът Шабла ще има мащабни рекламни кампании в Германия и Испания е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.