Илава. В полския град Илава се състоя 54-та Конференция на Европейската пешеходна асоциация (ERA), на която Български туристически съюз е пълноправен член.От страна на БТС в нея участваха председателят Венцислав Венев и Марияна Илиева – председател на ТД ПЕС „Мусала” – Самоков. Те разказаха интересна информация за работата на конференцията.
Снимки БТС
В програмата на събитието бяха включени ноу-хау сесии, уърк шопове, брифинги и неформални срещи, на които бяха обсъдени различни теми относно проекти, обмяна на опит и др. Основен акцент в обсъжданията бяха европейските пешеходни маршрути, като за настоящата 2023 г. фокуса на внимание е Е-9. Важен факт за България е, че следващата 2024 г. ще бъде посветена на европейския пешеходен маршрут Е-3, чиято последна отсечка е „Ком-Емине”. Затова по българската част на Е-3 догодина очакваме повече родни и чуждестранни туристи, ще бъдат организирани различни и мероприятия и дейности, свързани с обновяване на маркировката, промотиране на маршрута у нас и в чужбина и др.
Представители на Румъния поставиха въпроса за изграждането на връзка между маршрутите Е-4 и Е-8 (Рила), между Е-4 и Е-3 (Стара планина). А за да няма прекъсване на маршрут Е-4 в участъка от Румъния до кв. Драгалевци на София бе предложено маршрутът да бъде свързан през територията на Сърбия.
Обсъдено бе и развитието на инициативата „ERA Recommends“ („ERA препоръчва”). На обекти за настаняване и хранене, които отговарят на определени високи стандарти и изисквания, се поставят препоръчителни стикери. Сред основните теми бе и необходимостта от подобряване на контактите между членовете на ERA (редовни и асоциирани) с цел организиране на съвместни събития, участия в проекти за финансиране по трансгранични европейски програми, сред които и програма Еразъм.
На състоялото се Общо събрание на ERA бяха избрани двама нови вицепрезидента. Проведени бяха и два излета, чрез които делегатите се запознаха с интересни маршрути, получиха историческа, културна и спорно-туристическа информация. По време на преходите се състояха неформални срещи и разговори.
Важен момент бе представянето на проект за страните от Дунавския регион, който е отворен в платформата в сайта на ERA Проекти 2023 – European Ramblers Association (era-ewv-ferp.org) в периода от 2 октомври 2023 г. до 29 февруари 2024 г. В него може да се включат от 3 до 7 държави от Дунавския регион, засегнати са над 10 възможни направления за работа. Всеки, който се интересува, може да получи информация, да направи проектно предложение и да кандидатства по проекта.

Материалът 2024 г. ще бъде посветена на Европейския пешеходен маршрут Е3 е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.