Палма де Майорка. Работим  за устойчиво развитие на туризма в България, като поставяме специален акцент върху публично-частните партньорства и работата с местните власти. Това заяви министър Зарица Динкова при откриването на Неформалната среща на министрите на туризма на ЕС, която се провежда днес в Палма де Майорка.

„Създадохме целенасочена програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България, която има за цел да привлече повече внимание към тези региони“, заяви Динкова.

Конкурентоспособността на сектора зависи от готовността да се отговори на бързо нарастващото търсене на по-устойчиви и екологични туристически продукти. „Предизвикателствата са налице, но за нас те са стимул за прилагане на иновативни решения“, допълни министър Динкова.

Търсенето на автентични изживявания обхваща всеки сектор на хотелиерството и туризма, отбеляза още министърът на туризма. По думите и в това отношение ЕС трябва да стимулира нови бизнес модели, които ги предоставят. Това ще подпомогне местните общности и развитието на икономиката.

Зарица Динкова: Целта ни е да подобрим значително начина, по който се представя България в чужбина

Добре обучените и квалифицирани професионалисти в сферата на туризма са в основата на  устойчивото развитие на туристическа индустрия. Изключително важно е и развитието на новите технологии. За съжаление България изостава по отношение на развитието дигиталните умения сред заетите в сектора, допълни министър Динкова и настоя в рамките на Пакта на ЕС те да бъдат насърчени, както в рамките на образователни програми, в процеса на квалификация и преквалификация, така и в продължаващото обучение на заетите в сектора.

Неформалната среща на министрите на туризма в Палма де Майорка приключи с приемането на Декларация под наслов  „Път към социална устойчивост на туризма в ЕС“, която беше подкрепена от България. Целта на Декларацията от Палма е да постави туризма в центъра на дневния ред на ЕС и да поиска конкретен бюджет за ключови дейности за двадесет и седемте страни членки на ЕС.

Материалът Министър Динкова участва в Неформалната среща на министрите на туризма на ЕС е публикуван за пръв път на Bgtourism.bg – Най-важното от туризма!.